Werkwijze

Hoe ga ik te werk?


Ik heb eerst met de ouders/verzorgers een intake gesprek. Hierin gaan we vanaf de zwangerschap tot nu kijken wat uw kind heeft meegemaakt en hoe zijn/haar karakter is. Samen met u als ouders/verzorgers maken we een plan. Met uw kind en de informatie die ik van u heb gekregen, bepalen we welk middel (spel,creatief, verhalen, dieren, gesprek of combinatie van deze) we in gaan zetten.

Ik werk met het kind alleen. Als het nodig is samen met ouders. Er is een wachtkamer waar u kunt wachten tijdens de sessie, deze duurt ongeveer 45 minuten.

De duur van het traject is afhankelijk van het probleem en het verwerkingsproces van het kind. Gemiddeld 15 sessies, maar dat kan minder of meer zijn. Hierin hebt u als ouder/verzorger ook inspraak, we blijven samen kijken wat goed is voor uw kind.

Bij elke sessie hebben we contact om van beide kanten te horen hoe het gaat met uw kind, zodat we de therapie zo goed mogelijk kunnen laten verlopen en de doelen zonodig bij kunnen stellen.

Waar werk ik? Ik werk vanuit mijn eigen praktijk aan huis. Dit biedt een rustige en persoonlijke werk- en behandelomgeving.