Voor wie

Kinderen en jongeren


Kindzicht verleent hulp aan kinderen en jongeren die in de knel zitten door bijvoorbeeld: faalangst, laag zelfbeeld, ziekte van zichzelf of familie, het verlies van een dierbare, echtscheiding, angsten, huiselijk geweld of een andere traumatische ervaring .

Door middel van spel, creatieve werkvormen, verhalen en als het nodig is echte dieren, wordt er gewerkt aan: een beter zelfbeeld, sociale vaardigheden, het ontwikkelen van de eigen identiteit en het verwerken en uiten van gevoelens.