Overige diensten

 

Welke diensten bied ik nog meer aan?

 

Hulp bij opvoedingsvragen:
Voor ouders is er de mogelijkheid om via de Triple P methode ondersteuning te krijgen bij de opvoeding. Deze methode pakt in vier sessies het probleem aan, volgens een stappenplan dat ik samen met ouders maak.

Hooggevoelige kinderen:
Advies en ondersteuning bij de opvoeding van hooggevoelige kinderen.

Illustraties:
Voor hulpverleners en ouders is er de mogelijkheid om illustraties te laten maken om (moeilijke) onderwerpen bespreekbaar en inzichtelijk te maken voor kinderen en volwassenen, waarvoor de gesproken taal niet toereikend is.

Spelmateriaal:
Op aanvraag kan spelmateriaal ontwikkeld worden voor persoonlijke leerdoelen en hulpverleningsdoeleinden.